Disponujeme FSC certifikací

12.02.2024

Pokud nakupujete výrobky označené certifikátem FSC, máte jistotu, že se jedná o výrobky šetrné k životnímu prostředí. Certifikát, jehož získání i držení podléhá přísným pravidlům, auditům a kontrolám všech subjektů zpracovatelského řetězce, totiž zaručuje původ materiálů z šetrně obhospodařovaných lesů.

Máme certifikát FSC - paketo.one

Co je to FSC?

Organizace FSC (Forest Stewardship Council) vznikla v roce 1993 se základní myšlenkou “podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy”.

Mezi principy FSC tedy patří např. takové hospodaření v lesích, které zachovává biologickou rozmanitost. Péče o vodní zdroje, půdu a celý ekosystém je tedy v těchto lesích samozřejmostí. To obnáší také regulace plantáží takovým způsobem, aby byly jen doplňkovou součástí hospodaření v přirozených lesích.

Typy FSC certifikace

Existují tři typy loga FSC, jimiž jsou výrobky s tímto certifikátem označeny. Rozlišuje se, zdali jsou výrobky čistě ze dřeva (FSC 100 %), ze surovin z FSC certifikovaných lesů a z recyklovaných surovin (FSC MIX), nebo čistě z recyklovaného dřeva nebo papíru (FSC RECYCLED).

clanky 400x200 800 %C3%97 400 px 3

Pod logem FSC na štítku najdete vždy licenční čislo firmy, která výrobek vyrobila, nebo která jej prodává. Pravost licence můžete ověřit v mezinárodní databázi držitelů FSC certifikátu.

FSC ve světě i v ČR

Pro ČR to znamená obnovu přirozených dřevin (buků, dubů, jedlí), těžbu stromů šetrnějšími metodami díky čemuž jsou lesy odolnější, ponechávání části stromů k dožití a zetlení v lese a dokonce ponechání částí lesů k samovolnému vývoji.

Dnes je systémem FSC certifikováno více než 220 mil. hektarů lesů v 82 zemích světa, kdy nejvíce certifikovaných lesů je na území Evropy. Na českém území je to více než 120 tis. ha a každým rokem certifikovaných území přibývá. Certifikátem disponuje velké množství nejen dřevozpracujících firem, ale i mnoho dalších podniků v celém zpracovatelském řetězci. A my od roku 2023 patříme mezi ně.

FSC v Paketu

Co pro nás v Paketo.group certifikace FSC znamená?

  • Nákup materiálů od dodavatelů s certifikací FSC,
  • Důkladná kontrola dodávaného materiálu a výrobků od těchto certifikovaných dodavatelů,
  • Kontrola přijatých faktur, DL a dalších dokladů, které musí informaci o certifikaci obsahovat,
  • Vystavování faktur a DL s informací o certifikaci FSC,
  • Dodržování všech pravidel a podmínek pro držení certifikace FSC, pravidelné audity a kontroly

Díky certifikaci FSC se my i naši zákazníci, kteří od nás výrobky s FSC certifikací nakupují, můžeme podílet na podpoře šetrné a legální těžby dřeva a obhospodařování lesů přírodě blízkým způsobem.