Politika FSC® C-188297

12.04.2023
Politika FSC - Paketo.one

Společnost, jakožto držitel certifikátu FSC® C-188297, se připojuje svým podpisem k AC Forest Stewardship Council®, Oaxaca, Mexiko, nebo k jedné z jejích dceřiných společností nebo přidružených společností (dále jen: FSC®) tím, že je buď členem nebo má smluvní vztah s FSC®.

Tímto podpisem společnost výslovně prohlašuje, že si přečetla a pochopila to, co se týká Sdružení organizací (Association of Organizations) při FSC®, jak je zveřejněno na www.fsc.org.

Tato politika stanovuje postavení FSC® s ohledem na nepřijatelné činnosti organizací a jednotlivců, která již jsou nebo by mohly být spojovány s FSC®, jakož i mechanismus distancování.

V souladu s výše uvedeným, společnost nyní i v budoucnosti souhlasí, dokud bude existovat vztah vůči FSC®, že se nezapojí přímo ani nepřímo do následujících nepřípustných aktivit:

  • A. ilegální těžba nebo obchod s nelegálním dřevem nebo produkty lesa
  • B. porušování tradičních (historických) a lidských práv při lesních činnostech
  • C. poškozování oblastí s vysokou mírou ochrany při lesních činnostech
  • D. významné přeměny lesů na plantáže nebo nelesní použití
  • E. zavádění geneticky modifikovaných organismů do lesních činností
  • F. porušování konvencí definovaných v ILO (International Laboury Organization) a to:
  • a. nebude využívat dětskou práci
  • b. nebude využívat všechny formy nucené práce a povinné práce
  • c. zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci při práci a v zaměstnání
  • d. uznává svobodu sdružování a účinné právo na kolektivní vyjednávání.

Ing. Petr Dobeš – jednatel společnosti
Ve Vsetíně, 15. 3. 2023