Bannery a reklamné pútače

Bannery a reklamné pútače

Buďte všade vidieť.

Reklamné pútače a bannery majú za cieľ upútať pozornosť kupujúceho. Využitie nachádzajú prevažne na miestach s veľkým pohybom ľudí. Vďaka doplnkovým bannerom a reklamným pútačom sa prehlbuje znalosť značky alebo výrobku.

V ponuke nájdete rôzne typy konštrukcií bannerov a reklamných pútačov. Vyrobíme a potlačíme pre vás podlahové a závesné pútače, premostenie a reklamné brány, nadregálové dekorácie, dekorácie regálových čiel alebo dekorácie do výkladu. Ak máte svoju vlastnú predstavu, kontaktujte nás – radi vám ju pomôžeme zrealizovať.