Dopytovať produkt online


  Podlahový stojan

  Množstvo *

  Potlač *

  Rozsah tlače

  Typ stojana *

  Rozmery *

  Popis stojana

  Použitie stojana *

  Materiál stojana *

  Popis produktu *

  Poznámky

  Pozn. Veľkosť max. 6MB/súbor, veľké súbory odporúčame zaslať cez online úložisko na e-mail: info@paketo.one

  Pultový stojan

  Množstvo *

  Potlač *

  Rozsah tlače

  Typ stojana *

  Rozmery *

  Popis stojana

  Použitie stojana *

  Materiál stojana *

  Popis produktu *

  Poznámky

  Pozn. Veľkosť max. 6MB/súbor, veľké súbory odporúčame zaslať cez online úložisko na e-mail: info@paketo.one

  Škatule a obaly

  Počet kusov *

  Potlač *

  Rozsah tlače

  Typ obalu *

  Rozmery *

  Popis obalu

  Použitie obalu *

  Materiál obalu *

  Popis produktu *

  Poznámky

  Pozn. Veľkosť max. 6MB/súbor, veľké súbory odporúčame zaslať cez online úložisko na e-mail: info@paketo.one

  Modulárny podlahový stojan

  Potlač produktu? *

  Počet kusov *

  Dĺžka/šírka stojana *

  Hĺbka stojana

  400 mm (fixní)

  Výška stojana *

  Chrbát stojana *

  Boky stojana *

  Výška topera *

  Výška spodného čela *

  Množstvo políc s čelami *

  Čielka políc *

  Vzpera medzi police výška 145 mm *

  Vzpera medzi police výška 225 mm *

  Vzpera medzi police výška 305 mm *

  Vzpera medzi police výška 385 mm *

  Cenovkové lišty *

  Plastová ochranná vanička *

  Kompletácia *

  Box na 1 ks rozloženého stojana *

  Prebal na 1 ks zloženého stojana *

  Poznámky

  Pozn. Veľkosť max. 6MB/súbor, veľké súbory odporúčame zaslať cez online úložisko na e-mail: info@paketo.one

  Totem, banner, ostatné

  Množstvo *

  Potlač *

  Rozsah tlače

  Typ stojana *

  Rozmery *

  Popis produktu *

  Použitie produktu *

  Materiál *

  Poznámky

  Pozn. Veľkosť max. 6MB/súbor, veľké súbory odporúčame zaslať cez online úložisko na e-mail: info@paketo.one