Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

  1. Vyhlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu.
    Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
    Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
  2. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

  1. Podnikateľ Paketo group s.r.o. so sídlom Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín, IČ 633 19 926 spracováva vaše dopyty služieb v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

meno a priezvisko
e-mailová adresa
telefón
demografické údaje