Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť Paketo group s.r.o. so sídlom na adrese Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín, IČ: 63319926, zapísaná v OR na KS Ostrava, oddiel C/8184.

Prevádzkujeme webové stránky www.paketo.one.

Na poskytovanie našich služieb, predaj našich výrobkov a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ máte záujem o naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ale aj informácie o tovare, o ktorý máte záujem.

Z akého dôvodu?
 Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme mohli bližšie prejednať ďalšie kroky týkajúce sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
 Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
 Pokiaľ nedôjde k ďalšej spolupráci, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 14 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade objednávky

Pokiaľ u nás objednáte výrobu tovaru, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail.

Z akého dôvodu?
 Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
 Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
 Po dobu plnenia našej služby a potom 14 mesiacov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné oznámenie)

Pokiaľ ste nám pri vyplnení dopytového formulára udelili súhlas, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
 Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám udelili súhlas.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
 14 mesiacov od vašej poslednej objednávky. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v päte každého z našich newsletterov alebo nás kontaktujte na e-maile: marketing@paketo.sk.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú, pretože nám pomáhajú s chodom nášho webu. Sú to:

  • subjekty zaisťujúce hosting a fungovanie webu,
  • subjekty zaisťujúce prevádzku interného systému,
  • subjekty prevádzkujúce nástroje na hromadnú komunikáciu a inzerciu (Zodpovednosť spoločnosti Google ohľadom firemných údajov)
  • subjekty zaisťujúce dopravu k zákazníkovi
  • subjekty prevádzkujúce platobné brány a prevádzkujúce platobné služby

V prípade, že sú osobné údaje okrem Správcu spracovávané aj spracovateľovi, deje sa tak na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s GDPR.

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca na ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese marketing@paketo.sk

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné (technické a funkčné) cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné (marketingové) cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Technický názov

Účel a popis cookies

Doba trvania

_gat_UA-:

Analytická cookie Google Analytics na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.

1 minúta

_gac_UA-: 

Analytická cookie Google Analytics na sledovanie kampaní.

90 dní

_ga_:

Analytická cookie Google Analytics na sledovanie návštevnosti.

2 roky

tk_ai: 

Analytická cookie Jetpack na sledovanie anonymného ID.

Relácia

mp__mixpanel: 

Analytická cookie Mixpanel na sledovanie používateľského správania.

Nešpecifikovaná

wistia-video-progress-: 

Analytická cookie používaná na sledovanie pokroku v sledovaní videí na Wistia.

Perzistentná

_ga:

Analytická Google Analytics cookie na sledovanie návštevnosti webu.

2 roky

_gid: 

Analytická Google Analytics cookie na sledovanie návštevnosti.

24 hodín

wistia: 

Analytická alebo marketingová cookie používaná službou Wistia na integráciu a analýzu videí.

Perzistentná

burst_uid: 

Analytická alebo marketingová cookie na sledovanie unikátnych používateľov.

Nešpecifikovaná

wc_cart_hash_: 

Cookie WooCommerce používaná na sledovanie zmien v nákupnom košíku. Nevyhnutná pre správnu funkčnosť e-commerce webu.

Relácia

cmplz_functional: 

Funkčná cookie Complianz na správu funkčných súhlasov.

1 rok

cmplz_marketing: 

Funkčná cookie Complianz na správu marketingových súhlasov.

1 rok

cmplz_preferences: 

Funkčná cookie Complianz na správu preferencií.

1 rok

cmplz_statistics: 

Funkčná cookie Complianz na správu štatistík.

1 rok

wd: 

Funkčná cookie Facebook na správu veľkosti okna.

7 dní

persist:hs-beacon-: 

Funkčná cookie HubSpot Beacon na uchovávanie používateľských preferencií.

Nešpecifikovaná

cmplz_banner-status: 

Funkčná cookie od Complianz na sledovanie stavu banera súhlasu.

1 rok

cmplz_policy_id: 

Funkčná cookie od Complianz na správu identifikátorov zásad.

1 rok

cmplz_consented_services: 

Funkčná cookie od Complianz na správu služieb, na ktoré používateľ dal súhlas.

1 rok

persist:hs-beacon-message-: 

Funkčná cookie od HubSpot Beacon na ukladanie správ.

Nešpecifikovaná

rank-math-option-general-index: 

Funkčná cookie od Rank Math súvisiaca so všeobecnými nastaveniami SEO.

Nešpecifikovaná

rank-math-option-search-index: 

Funkčná cookie od Rank Math súvisiaca so správou indexov vyhľadávania.

Nešpecifikovaná

cmplz_consenttype: 

Funkčná cookie používaná pluginom Complianz na správu súhlasov s cookies.

Nešpecifikovaná

pll_language:

Funkčná cookie používaná pluginom Polylang na správu jazykových preferencií.

1 rok

tablesorter-savesort: 

Funkčná cookie používaná na ukladanie nastavenia triedenia tabuliek.

Nešpecifikovaná

acf: 

Funkčná cookie pravdepodobne súvisiaca s pluginom Advanced Custom Fields.

Nešpecifikovaná

rank-math-option-titles-index: 

Funkčná cookie súvisiaca s pluginom Rank Math na SEO optimalizáciu webových stránok.

Nešpecifikovaná

rank-math-option-sitemap-index:

Funkčná cookie súvisiaca s pluginom Rank Math na správu sitemap.

Nešpecifikovaná

wpr-show-sidebar: 

Funkčná cookie súvisiaca s WordPress pluginom.

Nešpecifikovaná

wc_fragments_: 

Funkčná WooCommerce cookie na sledovanie fragmentov nákupného košíka.

Relácia

wordpress_logged_in_: 

Funkčná WordPress cookie na správu relácií prihlásených používateľov.

Relácia

wp-settings-time-: 

Funkčná WordPress cookie na ukladanie času, kedy bolo nastavenie vykonané.

1 rok

wp-settings-:

Funkčná WordPress cookie na ukladanie nastavenia používateľa.

1 rok

WP_DATA_USER_1: 

Funkčná WordPress cookie na ukladanie používateľských dát.

Nešpecifikovaná

WP_PREFERENCES_USER_5: 

Funkčná WordPress cookie na ukladanie používateľských preferencií.

Nešpecifikovaná

wordpress_: 

Funkčné WordPress cookies na správu používateľských relácií a nastavení.

Relácia

datr: 

Marketingová cookie Facebook pre bezpečnosť a identifikáciu prehliadača.

2 roky

_fbc: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie konverzií.

2 roky

_fbm_: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie marketingových relácií.

1 rok

c_user: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie prihlásených používateľov.

Relácia

_js_datr:

Marketingová cookie Facebook na sledovanie relácií a bezpečnosti.

2 roky

fr: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie relácií a zacielenie reklám.

3 mesiace

_fbp: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie relácií a zacielenie reklám.

3 mesiace

act: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie relácií.

Relácia

actppresence: 

Marketingová cookie Facebook na sledovanie stavu chatu.

Relácia

fbm: 

Marketingová cookie Facebook na správu marketingových relácií.

1 rok

sb: 

Marketingová cookie Facebook na zabezpečenie a odporúčanie.

2 roky

xs:

Marketingová cookie Facebook na zabezpečenie relácií.

1 rok

csm: 

Marketingová cookie Facebook na zabezpečenie relácií.

2 roky

GPS: 

Marketingová cookie od YouTube na sledovanie polohy používateľa.

Perzistentná

VISITOR_INFO1_LIVE: 

Marketingová cookie YouTube na sledovanie informácií o návštevníkoch.

6 mesiacov

YSC: 

Marketingová cookie YouTube na sledovanie relácií prehrávania videa.

Relácia

PREF: 

Marketingová cookie YouTube na ukladanie používateľských preferencií.

8 mesiacov

_gcl_au: 

Marketingová Google Ads cookie na experimentovanie s reklamami.

3 mesiace

_gcl_aw: 

Marketingová Google Ads cookie na sledovanie konverzií.

3 mesiace

wpr-: 

Pravdepodobne funkčná alebo technická cookie súvisiaca s WordPress pluginom.

Nešpecifikovaná

uagSvgConfirmation: 

Pravdepodobne technická cookie používaná na potvrdenie určitých činností na webe.

Nešpecifikovaná

o-show-onboarding: 

Technická cookie používaná na sledovanie onboardingu používateľa na webe.

Nešpecifikovaná

loglevel: 

Technická cookie používaná na sledovanie úrovne logovania na webe.

Nešpecifikovaná

Google Maps API: 

Technická cookie na integráciu Google Maps.


Google Fonts API: 

Technická cookie na načítanie fontov Google.


upload-file-_count_files: 

Technická cookie na sledovanie počtu nahraných súborov.

Nešpecifikovaná

o-copyPasteStorage-version: 

Technická cookie na správu verzie kopírovania a vkladania.

Nešpecifikovaná

o-copyPasteStorage-expiration: 

Technická cookie súvisiaca s funkciou kopírovania a vkladania na webe.

Nešpecifikovaná

spectraCopyPasteStyles: 

Technická cookie súvisiaca s funkciou kopírovania a vkladania štýlov na webe.

Nešpecifikovaná

_grecaptcha: 

Technická alebo bezpečnostná cookie súvisiaca s Google reCAPTCHA na ochranu webu pred spamom.

Perzistentná

metaslider-vuex: 

Technická alebo funkčná cookie súvisiaca s pluginom MetaSlider na správu sliderov na webe.

Nešpecifikovaná

storeApiNonce: 

Technická zabezpečovacia cookie používaná na ochranu API volaní.

Nešpecifikovaná

gt-current-screen: 

Technická cookie, ktorá sleduje aktuálnu obrazovku používateľa na webe.

Nešpecifikovaná

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si od nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenesenie. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1. 1. 2023